Bijwerkingen melden

U kunt bijwerkingen melden bij Stichting Lareb
www.lareb.nl voor meldingsformulier

Of rechtstreeks bij Incyte Biosciences
per telefoon +800 000 27423

Medische informatie

Om medische informatie aan te vragen
kunt u contact opnemen met de afdeling Medical Information
via e-mail eumedinfo@incyte.com
of per telefoon +800 000 27423

 
  Incyte Biosciences Benelux B.V.
Atlas Complex, Africa Building
Hoogoorddreef 9
1101 BA Amsterdam Zuid-Oost
Tel:       +31 20 312 06 16
contact.benelux@incyte.com

Incyte